Menu
Mens, Medicijn & Maatschappij

Mens, Medicijn & Maatschappij geeft een breed beeld van de maatschappelijke waarde van geneesmiddelen. Patiënten vertellen wat een geneesmiddel voor hen betekent. Geneesmiddelenontwikkelaars en experts uit het veld lichten de laatste innovaties toe. 

De rode draad in dit verslag is de belofte van medewerkers van innovatieve geneesmiddenbedrijven om te blijven zoeken naar oplossingen voor ernstige ziektes.