Menu

Colofon

Uitgave
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Postbus 11633
2502 AP Den Haag
070 - 313 22 22
info@innovatievegeneesmiddelen.nl
www.innovatievegeneesmiddelen.nl

Redactie
Lennard Bonapart, Frank van Kolfschooten, Pieter van Megchelen, Roel Notten

Eindredactie
Merit Boersma, Hermine Klein, Anton van Tuyl

Redactionele ondersteuning
Tamara Stoet

Vormgeving en bouw
BEELDR, Amsterdam

Infographics
Daisy Duell, Desiree Haneveld-Goedkoop,
Shootmedia, Groningen

Fotografie
Marcel Bakker, Amsterdam
Peter Boer, Amsterdam
Nieuwe Beelden Makers, Amsterdam